0740 487 470 ancavetisan@yahoo.com
Selectează o Pagină

Politica GDPR

Prin prezenta Politică GDPR, vă aduc la cunoștință prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

1. Date de contact

Dr. Anca Vetișan, având site-ul web www.ancavetisan.ro poate fi contactată în următoarele moduri:

2. Generalități

Prezentul document este, de fapt, unul dintre modurile prin care doresc să vă arăt că încrederea pe care mi-o acordați nu este unilaterală și că și eu, la rândul meu, luăm toate măsurile necesare pentru ca vizita dumneavoastră pe site-ul meu să fie cât mai plăcută și fără consecințe pe care nu le anticipați.

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care eu înțeleg să păstrez confidențialitatea datelor dumneavoastră, vă rog să mă contactați prin formularul de contact existent pe site.

3. Ce fel de informații colectez de la dumneavoastră prin intermediul site-urilor

Prin acest site, colectez informații de la utilizatorii astfel: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul, precum și prin intermediul cookie-urilor.

Informațiile furnizate direct de utilizator sunt oferite în mod voluntar de dumneavoastră atunci când vă abonați la un serviciu furnizat de mine. De exemplu, vă pot întreba care este numele dumneavoastră, care este adresa dumneavoastră de e-mail, contul de social media sau alte informații personale. Aceste informații mă ajută la identificarea corectă a dumneavoastră și la oferirea serviciului dorit de dumneavoastră fără crearea unor situații neplăcute precum confuzii de nume, transfer greșit de drepturi, etc.

Informațiile din raportul de trafic al serverului sunt înregistrate în baza vizitei dumneavoastră pe site-ul meu. Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră precum adresa IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați accesat site-ul nostru.

Informația furnizată prin intermediul Cookie-urilor: Pentru buna funcționare a site-ului, folosesc cookie-uri care au rolul de a asigura o interacțiune ușoară între utilizatori și site-urile web. Cookie-urile pe care eu le folosesc nu colectează date care să vă dezvăluie identitatea și de aceea nu vă pot identifica cu ajutorul lor. Puteți configura browser-ul dumneavoastră fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie, fie să refuze acceptarea lor. Vă rog să rețineți că este posibil ca unele secțiuni ale site-ului meu să nu poată fi vizualizate normal dacă ați setat browser-ul dumneavoastră să respingă cookie-urile.

Totodată, vă aduc la cunoștință că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul online, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi colectată și utilizată de persoane neautorizate. Doresc să vă asigurăm că fac tot posibilul să protejez informația dumneavoastră personală, însă nu vă pot asigura securitatea oricărui tip de informație pe care mi-l transmiteți dacă mediul din care dumneavoastră transmiteți este inadecvat, iar acest lucru se face pe propriul dumneavoastră risc. 

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web. Nu am nicio răspundere pentru modul în care acestea își gestionează datele.

4. Cum și când este folosită informația

Eu folosesc informația colectată de la dumneavoastră în mai multe feluri, în funcție de tipul acesteia:

 • Informație furnizată direct de utilizator: această informație este folosită doar în scopul personalizării serviciilor oferite dumneavoastră și a verificării identității dumneavoastră în vederea executării eventualelor contracte/acorduri/parteneriate între dumneavoastră și mine, în urma folosirii de către dumneavoastră a serviciilor oferite de mine.
 • Informația colectată din raportul de trafic al serverului: acest tip de informație mă ajută să identific care secțiuni ale site-ului sunt secțiuni de interes pentru utilizatori. 
 • Informația colectată prin intermediul cookie-urilor: utilizez cookie-uri pentru a vă permite folosirea cât mai utilă a serviciilor.

5. Obiectivele politicii GDPR

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o importanță vitală pentru mine. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții care să asigure securitatea, integritatea și confidențialitatea, respectarea drepturilor persoanelor vizate și a legislației aplicabile în domeniu.

5.1. Asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal

În derularea activităților, prelucrez date cu caracter personal în următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a exprimat consimțământul;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine;
 • prelucrarea este necesară pentru derularea unui contract, iar persoana vizată este parte;
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice în cauză;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator (împuternicit).

5.2. Asigurarea drepturilor persoanei vizate

Respect dreptul persoanelor fizice la viața privată.

Atunci când prelucrez date cu caracter personal, comunic persoanei vizate ce date colectează, care este scopul colectării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, durata stocării datelor și ștergerea acestora la finalul perioadei de stocare.

În situația în care scopul prelucrării datelor cu caracter personal se schimbă, voi notifica persoana vizată înainte de prelucrarea informațiilor pentru îndeplinirea scopului secundar.

6. Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului GDPR și prin raportare strictă la domeniul de aplicare avut în vedere de către legiuitorul european, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la aspectele prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces – persoana vizată are dreptul de a obține din partea mea o confirmare dacă prelucrez sau nu date cu caracter personal care o privesc. În caz afirmativ, aceasta are dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare – persoana vizată are dreptul ca operatorul să rectifice datele cu caracter personal care o privesc și în funcție de scopul prelucrării acestora, are dreptul de a obține completarea lor;
 • dreptul la ștergerea datelor atunci când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor – persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime de prelucrare sau datele au fost prelucrate ilegal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu art.18 din Regulamentul UE nr.679/2016.
 • dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal pe care le-a furnizat în situația în care îndeplinește simultan următoarele : prelucrarea se bazează pe consimțământ/ contract/ parteneriat etc. și a fost efectuată prin mijloace automate.
 • dreptul de a-și retrage consimțământul acordat oricând în mod gratuit;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă adresa justiției.

7. Datele cu caracter personal prelucrate și utilizate 

În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, pot prelucra următoarele categorii și tipuri de date (și nu mă limitez la):

 • date conținute în documentele de identitate;
 • date de stare civilă;
 • date de contact (telefon, fax, e-mail);
 • profesie /ocupație;
 • locul de muncă și denumirea angajatorului;
 • informații despre formarea profesională;
 • numărul asigurării sociale și/sau asigurării de sănătate;
 • informații cu caracter medical;
 • situația familială și cea militar;
 • date din surse publice;
 • imagini;
 • date privind cazierul judiciar.

8. Cum protejez informația colectată de la dumneavoastră

Prelucrarea datelor colectate de la dumneavoastră se face doar de personalul autorizat în acest sens.

Datele cu caracter personal prelucrate și utilizate de către mine se vor stoca pe suport electronic sau se vor arhiva fizic, pentru perioada necesară în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile. La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal , acestea se distrug sau se arhivează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu ofer informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil, excepție făcând autoritățile publice, organismele naționale sau ale UE, pentru îndeplinirea activităților lor (conform GDPR, art. 6).

Orice statistică privind traficul utilizatorilor, pe care o voi oferi către terțe părți, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor mele de a vă proteja informația personală, nu pot asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către mine, către și de la serviciile mele online. Vă avertizez, așadar, că orice informație trimisă către mine se va face pe propriul dumneavoastră risc.

În momentul în care eu primesc informațiile transmise de dumneavoastră, vă garantez că voi depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.

9. Cine are acces la informația colectată de la dumneavoastră

Prin excepție de la cazurile expuse mai sus, nu voi dezvălui niciun fel de informație personală despre utilizatorii mei către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință.

În același timp însă, pot dezvălui informații personale atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor.

În concluzie, atunci când accesați site-u și sunteți rugat să îmi dezvăluiți informații despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informații doar site-ului meu.

Dacă alegeți să acceptați partajarea datelor personale, trebuie să înțelegeți că furnizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. Astfel, eu nu am niciun fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

 

*Pentru primirea și înregistrarea cererilor este obligatorie furnizarea următoarelor date ale persoanei vizate : nume, prenume, adresa poștală de domiciliu sau reședință în vederea comunicării, iar în situația transmiterii acesteia electronic este obligatorie menționarea adresei de poștă electronică. În vederea certificării identității, cererile transmise vor fi semnate olograf.